Havarijné poistenie

Výpočet ceny havarijného poistenia

Máte záujem o kalkuláciu ceny havarijnej poistky? Získajte prepočet cien havarijného poistenia od viacerých poisťovní, stačí, ak vyplníte a zašlete tento formulár havarijného poistenia e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk. Vypracujeme vám ponuky havarijného (kasko) poistenia vášho vozidla.

Potrebujete povinné zmluvné poistenie s okamžitou platnosťou? Uzavrite teraz online PZP, stačí si vytlačiť doklady od poistenia!

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie, často nazývané aj kasko poistenie, má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti definovanej príslušnými poistnými podmienkami, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek náhodnej udalosti, napr. živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, dopravnou nehodou spôsobenou i nesprávnym konaním samotného vodiča poisteného vozidla. (viac o rozsahu havarijného poistenia) Príslušné poistné podmienky havarijného poistenia stanovujú rôzne výluky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje (napr. poškodenie pneumatík, ak neboli udalosťou súčasne poškodené aj ďalšie časti vozidla). (viac o výlukách z poistenia)

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie (na rozdiel od PZP) kryje škody, ktoré nastanú na vašom motorovom vozidle a to aj v prípade, že k poistnej udalosti došlo vašim konaním (napríklad pri dopravnej nehode, ktorú ste spôsobili vy; resp. pri parkovaní /do garáže/ si poškodíte vlastné vozidlo) alebo konaním inej osoby, vrátane nezisteného páchateľa (vandalizmus). Dnes sú už na trhu rôzne druhy havarijného poistenia umožňujúce poistenie na rôzne riziká, najširší rozsah krytia ponúka all-risk poistenie (poistenie na všetky riziká), no kvôli nižšej cene havarijnej poistke sú v obľube aj havarijné poistenia ponúkajúce kombináciu vybraných rizík (napr. krádež, živel, vandalizmus, stret so zverou).

Aké je poistné plnenie z havarijného poistenia v prípade škody?

Pri havarijnom poistení rozlišujeme náhradu nákladov pri čiastkových škodách v nových cenách a poistné plnenie pri totálnej škode. Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z nových cien náhradných dielov. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu všeobecnú hodnotu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou), oprava vozidla je už ekonomicky neúčelná, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu vozidla) uvádzajú poisťovne v príslušných poistných podmienkach havarijného poistenia (napr. 90% všeobecnej hodnoty vozidla). Práce na motorovom vozidle sa preplácajú do výšky normohodiny podľa limitu uvedeného v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške všeobecnej hodnoty vozidla, zníženej o použiteľné zvyšky (vraku) vozidla a stanovenú výšku spoluúčasti.

Ako vykryť "stratu" pri totálnej škode z havarijného poistenia?

Riešením môže byť 100% poistenie auta, tzv. GAP poistenie, kryjúce rozdiel medzi súčasnou, všeobecnou hodnotou auta a jeho kúpnou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijnej poistky. (viac o 100% GAP poistení)

Čo je to spoluúčasť?

Dojednaná výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený zúčastňuje na každej poistnej udalosti. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálne a v minimálnej výške (napr. 5% min. 166 €), alebo pevná spoluúčasť vyjadrená konkrétnou sumou (napr. 99 €). Touto spoluúčasťou sa podieľate pri náhrade škody a je Vám odrátaná z poistného plnenia. Napr. pri náhrade škody 4 500 € pri spoluúčasti 5% min. 166 € bude vyplatené poistné plnenie vo výške 4275 € (4500 – 5% zo 4500). Platí, že čím vyššiu spoluúčasť si pri havarijnom poistení dojednáte, tým menej za poistku zaplatíte. (viac o spoluúčasti)

Aké vozidlo má význam havarijne poistiť?

Poistnou sumou je zvyčajne cena nového vozidla od autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidiel. Niektoré poisťovne však umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla. Poistné plnenie je vždy ohraničené neustále sa znižujúcou všeobecnou hodnotou motorového vozidla. Keďže hodnota vozidla časom neustále klesá, hranica nákladov (totálna škoda), do ktorej ešte poisťovne hradia škody v nových cenách, je každým rokom nižšia. Preto by mal každý majiteľ staršieho vozidla zvážiť, či sa mu vozidlo ešte oplatí havarijne poisťovať. Keďže konkurenčný boj poisťovní tlačí ceny havarijných poistiek nadol, najmä pre "bežné" autá, ktoré vlastnia skúsenejší a bezškodoví vodiči (s trvalým pobytom mimo krajských či väčších miest) môžu mať veľmi výhodné sadzby havarijného poistenia. Najmä klientom, ktorí financujú kúpu vozidla prostredníctvom úveru, alebo vynaložili na zaobstaranie vozidla značnú časť prostriedkov ovplyvňujúcich rodinný rozpočet, odporúčame zvážiť potrebu havarijného poistenia.

Ako si vybrať najvýhodnejšie havarijné poistenie?

Cena poistenia (výška poistného) je síce dôležitá, ale najlacnejšia ponuka nemusí predstavovať aj najvýhodnejšiu ponuku, no treba dodať, že ani najlacnejšia ponuka poistenia vozidla nemusí byť zlá. Netreba zabúdať, že cenu ovplyvňujú rôzne akcie poisťovní, zľavový a bonusový systém, havarijné poistenie sa tak môže stať vďaka priaznivej cene ešte zaujímavejším. Pri rozhodovaní sa o výbere vhodnej havarijnej poistky odporúčame zohľadniť rozsah poistených rizík a podmienky poistenia, rozsah a kvalitu asistenčných služieb (viac o asistenčných službách), rýchlosť pri likvidácií poistných udalostí, benefity a ďalšie faktory. (viac o zabezpečení vozidla proti krádeži)

Staňte sa našim klientom a získajte lepšie ceny, zaujímavé zľavy na poistenie! 5 dôvodov, prečo havarijné poistenie cez nás!